VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden
voor online bestellingen bij YETI UK Limited
 
Maart 2021

 

  1. Werkingssfeer, totstandkoming van een koopovereenkomst

 

1.1          Deze Algemene Voorwaarden ("Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing op alle overeenkomsten die YETI UK Limited ("YETI" of "wij/we"), statutair gevestigd te 280 Bishopsgate Londen  EC2M 4RB, Verenigd Koninkrijk, aangaat met een klant, zijnde een consument in de zin van artikel 6:230g sub 1(a) van het Burgerlijk Wetboek ("BW"), dat wil zeggen, iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen, ("u") op grond van een online bestelling, bijvoorbeeld via de website van YETI ("Website").

 

1.2          De op onze Website getoonde producten vormen een vrijblijvende productcatalogus. Ons productaanbod op de Website is vrijblijvend en vormt geen aanbod tot het sluiten van een koopovereenkomst.

Wanneer u een bestelling plaatst via de Website, doet u een bindend aanbod tot het aankopen van de desbetreffende producten en derhalve tot het sluiten van een koopovereenkomst ("Overeenkomst").

Om een bestelling te plaatsen, plaatst u allereerst onze producten in uw winkelmand; dit verplicht u tot niets. Vervolgens kunt u uw bestelling steeds aanpassen door de producten in uw winkelmand te wijzigen, voordat u uw definitieve bestelling plaatst. In de winkelmand kunt u steeds het aantal producten wijzigen of een product verwijderen. Vervolgens wordt u gevraagd om alle gegevens in te vullen die nodig zijn om uw bestelling te kunnen verwerken (voor- en achternaam, factuur- en afleveradres, betalingsmethode en betalingsgegevens, e-mailadres, verzendgegevens). Tijdens de bestelprocedure stellen wij u technische hulpmiddelen ter beschikking in de vorm van een standaardcontrole op volledigheid en aannemelijkheid (controle of alle verplichte velden zijn ingevuld en of de ingevulde tekens geschikt zijn voor het desbetreffende verplichte veld), zodat u eventuele fouten in de ingevulde gegevens opmerkt. Ten slotte krijgt u nogmaals een overzicht van uw bestelgegevens te zien voor een laatste controle. Wanneer u op "Bestellen en betalen” klikt, plaatst u een definitieve bestelling voor de producten in uw winkelmand. Wanneer u op “Bestellen en betalen” klikt en een definitieve bestelling plaatst, gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid.

Wij bevestigen de ontvangst van de bestelling onmiddellijk per e-mail ("Ontvangstbevestiging"). De Ontvangstbevestiging houdt geen aanvaarding van uw bestelling in, tenzij dit uitdrukkelijk wordt vermeld; in dat geval wordt de Overeenkomst geacht te zijn tot stand gekomen ten gevolge van die aanvaarding. In alle andere gevallen wordt een Overeenkomst geacht te zijn tot stand gekomen zodra de door u bestelde producten zijn verzonden op de in artikel 4.1 en 4.2 beschreven wijze en u een afzonderlijke e-mail van ons hebt ontvangen met de mededeling dat de producten verzonden zijn ("Verzendbevestiging"). In de Verzendbevestiging staan tevens alle gegevens van de Overeenkomst (waaronder de gegevens van de bestelling en deze Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid).

We behouden ons het recht voor om uw bestelling naar eigen goeddunken te weigeren. Indien in de Ontvangstbevestiging niet uitdrukkelijk staat vermeld dat uw bestelling is aanvaard en uw producten niet binnen vijf werkdagen na ontvangst van de Ontvangstbevestiging worden verzonden, wordt uw aanbod tot het aangaan van een Overeenkomst geacht te zijn geweigerd.

 

Als u PayPal of Apple Pay als betalingsmethode hebt gekozen, zoals vermeld in artikel 3.2, wordt de Overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen zodra u de betaalopdracht aan PayPal of Apple Pay hebt bevestigd.

 

1.3          Een Overeenkomst kan in de volgende talen worden opgesteld: Nederlands of Engels.

De taal waarin een Overeenkomst is opgesteld, is afhankelijk van de taal van de Website waarop u onze producten aankoopt.

 

1.4          Via Express Checkout kunt u uw bestelling als gast plaatsen, zonder u te registreren. Wanneer u uw bestelling plaatst, kunt u zich ook op onze Website registreren, zoals hieronder in artikel 2 beschreven, en een klantaccount ("Klantaccount") aanmaken. Als u bij het plaatsen van uw bestelling een Klantaccount aanmaakt, worden de gegevens van uw bestelling en de Overeenkomst daarin bewaard; u kunt de gegevens in uw Klantaccount bekijken. Tezamen met de in artikel 1.2 par. 4 genoemde Verzendbevestiging sturen we u de bestelgegevens en deze Algemene Voorwaarden. U kunt deze Algemene Voorwaarden tevens lezen op en downloaden vanaf onze Website.

 

1.5          U hebt het recht om de Overeenkomst te herroepen in overeenstemming met de in Artikel 8.2 beschreven herroepingsvoorschriften.

 

1.6          Wilt u uw bestelling wijzigen of annuleren meteen nadat u op “Bestellen en betalen” hebt geklikt? Bel dan onze klantenservice  om u daarbij te helpen. U kunt de klantenservice bereiken op telefoonnummer +44 808 1697080 of per e-mail via help@yetieuropecustomerservices.com. Dit heeft geen gevolgen voor uw wettelijke herroepingsrecht.

 

  1. Registratie, klantaccount en gegevensbescherming

 

2.1           Om u te registreren op onze Website, dient u de verplichte velden in het registratieformulier juist en volledig in te vullen. De registratie is voltooid zodra wij deze hebben bevestigd in een bevestigingsmail.

 

2.2           U dient uw persoonlijke inloggegevens op zodanige wijze te bewaren dat derden daar geen toegang toe hebben. Als derden desondanks kennis krijgen van uw inloggegevens, dient u ons onmiddellijk op de hoogte te stellen en uw inloggegevens te wijzigen. Daarnaast dient u bij elke nieuwe bestelling de door u opgegeven gegevens te vernieuwen.

 

2.3           Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens vindt u in ons Privacybeleid.

 

  1. Betalingsvoorwaarden, verzendkosten, retourneringskosten

 

3.1           Alle prijzen voor op de Website getoonde producten zijn inclusief btw. Alle transacties worden verwerkt in euro’s.

 

3.2           De volgende betaalmethoden zijn beschikbaar:

 

- Creditcard (MasterCard, VISA, American Express): Het aankoopbedrag wordt van uw creditcard afgeschreven na aanvaarding van uw bestelling, zoals beschreven in Artikel 1.2 par. 4

 

- Shop Pay: Als u Shop Pay als betaalmethode toevoegt en u hebt zich al bij Shop Pay geregistreerd, worden uw gegevens onthouden en wordt uw bestelling in slechts enkele muisklikken verwerkt.

 

- Apple Pay: Als u Apple Pay als betaalmethode toevoegt, dient u uw account in de Apple Pay App of op de website te verifiëren.

 

- PayPal: U betaalt het factuurbedrag via online provider PayPal. In het algemeen dient u zich te registreren of een registratie te hebben bij PayPal, uw inloggegevens in te vullen ter bevestiging van uw identiteit en de betaalopdracht vervolgens aan ons te bevestigen. U ontvangt nadere informatie tijdens de bestelprocedure.

 

- Google Pay: Als u Google Pay als betaalmethode toevoegt, dient u uw account via Google Pay te verifiëren om uw bestelling te kunnen plaatsen.

 

- iDeal: U wordt doorgeleid naar de door u geselecteerde bankrekening om uw betaling uit te voeren.

 

- Bancontact: U wordt doorgeleid naar bancontact; u betaalt via de app of door het invullen van uw pasgegevens.

 

- Klarna: In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm (Zweden) bieden wij u de volgende betaalmethoden aan. U betaalt aan Klarna.

    • Betaal binnen 30 dagen: De betalingstermijn is 30 dagen vanaf verzending van de goederen. De volledige voorwaarden voor de markten waar deze betaalmethode beschikbaar is, is hier te vinden.

De betaalmethode ‘Betaal binnen 30 dagen’ is uitsluitend beschikbaar bij een positieve kredietbeoordeling. Met het oog hierop sturen wij uw gegevens tijdens de bestelprocedure en verwerking van uw aankoop naar Klarna voor een adres- en kredietcontrole. We kunnen de beschikbare betaalmethoden alleen aan u aanbieden op basis van de resultaten van de kredietcontrole. Algemene informatie over Klarna en de gebruiksvoorwaarden per land zijn te vinden op [https://www.klarna.com/nl/voorwaarden/]. Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en in overeenstemming met de informatie in de privacyverklaring van Klarna.

 

- Cadeaukaarten: Om de digitale cadeaukaart te kunnen verzilveren, vult u het na aankoop per e-mail aan u verzonden nummer van de digitale cadeaukaart bij de checkout in het daartoe bestemde veld in; het volledige bedrag van uw digitale cadeaukaart wordt automatisch van het totale aankoopbedrag afgetrokken. Als uw digitale cadeaukaart niet toereikend is voor het gehele aankoopbedrag, kunt u een andere betaalmethode gebruiken om de rest van het aankoopbedrag te betalen. Het is niet mogelijk om slechts een deel van uw digitale cadeaukaart te gebruiken voor een bestelling. Neem contact met ons op voor het bedrag dat op uw digitale cadeaukaart staat; we helpen u graag. Als u online gebruik maakt van een digitale cadeaukaart en het totale aankoopbedrag is lager dan het bedrag op de kaart, blijft het verschil op de kaart staan. Dit kunt u gebruiken voor toekomstige aankopen, mits de kaart niet verlopen is. De vervaldatum staat op de cadeaukaart en bedraagt ten minste één jaar na afgifte daarvan.

 

3.3          Alle betalingen met een betaalpas of creditcard zijn onderworpen aan validatie en autorisatie door de verstrekker van de pas of kaart. Indien de verstrekker van uw betaalpas of creditcard de betaling om welke reden dan ook weigert te autoriseren, zijn wij niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig leveren van uw bestelling. We zullen er te allen tijde voor zorgen dat onze website zo veilig mogelijk is. Daarnaast zullen we alle redelijke maatregelen treffen om de gegevens van uw bestelling en betaling te beschermen. Voor zover wettelijk toegestaan, zijn wij echter niet aansprakelijk voor schade die u lijdt, indien een derde onbevoegd toegang krijgt tot uw persoonsgegevens op onze website, uitgezonderd in het geval dat is vastgesteld dat wij nalatig zijn geweest.

 

3.4          U ontvangt voor elke definitieve bestelling die u plaatst via de Website een factuur voor het door u verschuldigde bedrag. De factuur wordt bij de in artikel 1.2 lid 4 genoemde Ontvangstbevestiging gevoegd, indien deze de aanvaarding van uw bestelling inhoudt, en anders bij de in Artikel 1.2 lid 4 genoemde Verzendbevestiging.

 

3.5          Indien u verzuimt te betalen, mogen wij onze wettelijke rechten uitoefenen.

 

3.6          U kunt geen retentierecht uitoefenen voor zover de tegenvordering niet op dezelfde contractuele relatie is gebaseerd.

 

3.7          Alle prijzen voor op de Website getoonde producten zijn exclusief verzendkosten, invoerrechten en andere soortgelijke heffingen van overheidswege. Deze worden bovenop de aangegeven productprijs in rekening gebracht en worden aan u meegedeeld voordat u op “Bestellen en betalen” klikt, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

 

De verzendkosten worden automatisch in uw winkelmand en in het in artikel 1.2 lid 3 genoemde overzicht van uw bestelgegevens getoond. Deze kosten worden eveneens vermeld op de in artikel 3.4 genoemde factuur.

 

U bent niet verplicht om de verzendkosten te betalen indien u rechtsgeldig gebruik maakt van uw in artikel 1.5 neergelegde herroepingsrecht.

 

4                   Verzend- en leveringsvoorwaarden

 

4.1           Een door ons aan u meegedeelde verzenddatum is bij benadering en kan twee werkdagen afwijken van de werkelijke verzenddatum, tenzij een precieze datum uitdrukkelijk overeengekomen is.

 

4.2           De verzenddatum is de datum waarop de door u aangekochte producten zijn overgedragen aan een vervoerder, die de producten aflevert.

 

4.3           De producten kunnen uitsluitend worden afgeleverd op adressen in Nederland, elders in de Europese Unie en in Noorwegen, Zwitserland, Liechtenstein en Monaco.

 

4.4           De productbeschikbaarheid vindt u gewoonlijk in de productbeschrijving. Producten worden binnen 2-5 werkdagen geleverd, tenzij er op onze Website voor het desbetreffende product geen of een afwijkende levertermijn staat vermeld.

 

Indien een door u via onze Website besteld product (tijdelijk) niet leverbaar is op het moment dat u de bestelling plaatst, zullen we u daarvan onmiddellijk in kennis stellen. Als een product niet langer leverbaar is, zullen wij uw bestelling niet aanvaarden. In dat geval komt er geen Overeenkomst tot stand.

 

In het geval er een Overeenkomst tot stand is gekomen en onze leverancier verzuimt een zending te leveren die relevant is voor de levering van een door u besteld product, wordt de op grond van dit artikel 4.4 toepasselijke levertermijn geacht verlengd te zijn tot drie werkdagen nadat onze leverancier de desbetreffende zending heeft geleverd, maar in elk geval niet met meer dan drie weken, mits de late levering door onze leverancier niet is veroorzaakt door een fout of nalatigheid aan onze zijde en we onmiddellijk een overeenkomstige bestelling bij de leverancier hebben gedaan.

 

Als een product niet langer leverbaar is of niet op tijd geleverd kan worden, zoals beschreven in artikel 4.4 lid 3, laten wij u dat onmiddellijk weten. In het geval een product niet beschikbaar is en de levering niet binnen afzienbare tijd gegarandeerd kan worden op basis van levering door onze leverancier, dan hebben wij het recht om de Overeenkomst op te zeggen. In dat geval zullen wij eventueel door u in het kader van de bestelling betaalde bedragen terugstorten. Uw wettelijke rechten in verband met het uitblijven van de levering worden door het bepaalde in dit artikel 4.4 lid 4 niet aangetast.

 

We hebben het recht om producten die u tegelijk hebt besteld in delen te leveren, mits de producten zelfstandig gebruikt kunnen worden. Eventuele extra verzendkosten die daarvoor gemaakt moeten worden, zijn voor onze rekening.

 

5               Eigendomsvoorbehoud

 

We behouden de eigendom op de aan u geleverde producten voor totdat deze volledig betaald zijn.

 

U mag aan u geleverde producten waarop de eigendom is voorbehouden, zoals beschreven in dit artikel 5, niet doorverkopen, tenzij wij daarvoor vooraf schriftelijk toestemming hebben gegeven.

 

6               Aansprakelijkheid voor gebreken

 

6.1           Indien de producten gebreken vertonen, zijn de wettelijke bepalingen van toepassing. De vervaltermijn voor vorderingen ten aanzien van gebreken bedraagt twee jaar en vangt aan op het moment dat het gebrek voor het eerst bij ons gemeld is. Dit artikel 6.1 is niet van toepassing op vorderingen ten aanzien van gebreken die wij opzettelijk hebben verdoezeld of die onder een kwaliteitsgarantie vallen.

 

Op vorderingen tot vergoeding van schade als gevolg van gebreken zijn de wettelijke bepalingen van toepassing, zij het dat hiervan wordt afgeweken in artikel 7.

 

6.2           In alle gevallen waarin sprake is van een gebrek, verzoeken wij u contact op te nemen met onze klantenservice door te bellen naar +44 808 1697080 of te mailen naar help@yetieuropecustomerservices.com. De kosten variëren per service provider en land. Uiteraard laat dit uw vorderingen onverlet.

 

7               Verdere aansprakelijkheid

 

7.1          We zijn altijd aansprakelijk, ongeacht de aard van de tekortkoming in de nakoming van onze verplichtingen uit hoofde van een Overeenkomst, waaronder op grond van onrechtmatige daad, indien de tekortkoming het gevolg is van opzet of grove nalatigheid.

 

7.2          Indien wij, onze rechtsgeldige vertegenwoordigers of agenten tekortschieten in de nakoming van contractuele verplichtingen en de nakoming van die verplichtingen noodzakelijk is voor de correcte uitvoering van de Overeenkomst en de contractpartners verwachten dat die verplichtingen worden nagekomen, zijn wij aansprakelijk voor tekortkomingen wegens nalatigheid; echter in het geval van geringe nalatigheid is de aansprakelijkheid beperkt tot de schade die te voorzien was op het moment van totstandkoming van de Overeenkomst.

 

7.3          De aansprakelijkheidsbeperkingen en -uitsluitingen in dit artikel 7 zijn niet van toepassing:

- op schade wegens overlijden, lichamelijk letsel of ziekte;

- in het geval van het opzettelijk verdoezelen van gebreken;

- in het geval sprake is van aansprakelijkheid voor vorderingen op grond van productaansprakelijkheid in de zin van artikel 6:185 BW;

- in het geval van opzet of doelbewuste roekeloosheid aan de zijde van onze organen of leidinggevenden; of

- voor zover wij de kwaliteit of duurzaamheid hebben gegarandeerd.

 

7.4          Een beperking of uitsluiting van onze aansprakelijkheid in overeenstemming met dit artikel 7 is tevens van toepassing op onze werknemers, vertegenwoordigers en agenten.

 

8               Herroepingsrecht

 

8.1          U kunt een Overeenkomst herroepen op grond van onderstaande bepalingen.

 

8.2          Herroepingsvoorschriften

 

 

Herroepingsvoorschriften

 

Herroepingsrecht

 

U kunt deze Overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen herroepen.

 

De herroepingstermijn verloopt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangegeven derde, uitgezonderd de vervoerder, het laatste product fysiek in handen hebt gekregen.

 

Om het herroepingsrecht te kunnen uitoefenen, dient u ons (YETI UK Limited) telefonisch op +44 808 1697080 of per e-mail via help@yetieuropecustomerservices.com in kennis te stellen van uw besluit tot herroeping van de Overeenkomst middels een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld een per post, fax of e-mail verzonden brief). U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier gebruiken, maar dit is niet verplicht.

 

Als u uw bericht waarin u meedeelt dat u uw herroepingsrecht uitoefent voor het eind van de herroepingstermijn verstuurt, bent u op tijd.

 

Gevolgen van herroeping

 

Als u de Overeenkomst herroept, storten wij alle van u ontvangen bedragen, waaronder de verzendkosten (uitgezonderd de aanvullende kosten in verband met uw keuze voor een andere leveringsmethode dan de door ons aangeboden voordeligste standaard leveringsmethode), onmiddellijk en in elk geval uiterlijk 14 dagen na de dag waarop u ons uw besluit tot herroeping van de Overeenkomst hebt meegedeeld terug. We storten het geld terug via dezelfde betaalmethode die u hebt gebruikt voor de aanvankelijke transactie en er worden geen kosten bij u in rekening gebracht voor die terugstorting. We kunnen de terugstorting uitstellen tot we de producten terug ontvangen hebben of, indien dit eerder is, u bewijs van retournering van de producten hebt verstrekt.

 

U dient de producten onmiddellijk en in elk geval binnen 14 dagen na de dag waarop u ons hebt meegedeeld dat u de Overeenkomst herroept terug te sturen naar of af te leveren bij YETI RETURNS RIF EUROPE, Changiweg 3, 1437 EP Rozenburg. Als u de producten voor het eind van deze periode van 14 dagen hebt verstuurd, bent u op tijd.

 

De kosten voor het retourneren van de producten zijn voor onze rekening.

 

U bent aansprakelijk voor een waardevermindering van de producten als gevolg van het hanteren daarvan, uitgezonderd voor zover noodzakelijk om de aard, eigenschappen en werking van de producten te kunnen beoordelen.

 

 

8.3          Model herroepingsformulier

 

 

Model herroepingsformulier

 

(u dient dit formulier uitsluitend in te vullen en te retourneren als u de Overeenkomst wilt herroepen)

 

- Aan YETI UK Limited telefonisch op +44 808 1697080 of per e-mail via help@yetieuropecustomerservices.com:

 

- Ik/Wij (*) laten u hierbij weten dat ik/wij (*) mijn/onze (*) overeenkomst tot koop van de volgende goederen (*)/tot levering van de volgende diensten (*) herroep/herroepen (*),

 

- Besteld op (*)/ontvangen op (*),

 

- Naam klant(en),

 

- Adres klant(en),

 

- Handtekening van de klant(en) (uitsluitend indien dit formulier op papier wordt verzonden),

 

- Datum

___________

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

 

8.4          Verlenging van herroepingstermijn

U hebt het recht om de Overeenkomst na de wettelijke termijn van 14 dagen, maar binnen een totale termijn van 30 dagen te herroepen in overeenstemming met het bepaalde in dit artikel 8. Wij wijzen u tevens op de retourneringsvoorwaarden in ons Retourneringsbeleid.

 

  1. Online geschillenbeslechting

Indien u woonachtig bent in de Europese Unie, kunt u geschillen tevens voorleggen aan het Europese platform voor onlinegeschillenbeslechting ("ODR-platform") via http://ec.europa.eu/odr. Het ODR-platform is een online platform dat bedoeld is om consumenten te helpen die producten of diensten online hebben gekocht. Het biedt toegang tot onafhankelijke diensten op het gebied van onlinegeschillenbeslechting waarvan consumenten doorgaans kosteloos gebruik kunnen maken. 

 

  1. Toepasselijk recht

Het Nederlands recht is van toepassing. Nederlands recht is echter niet van toepassing, indien u als gevolg daarvan niet de bescherming geniet die u wordt geboden door bepalingen waarvan niet bij overeenkomst mag worden afgeweken op grond van het recht dat krachtens wettelijke bepalingen van toepassing zou zijn geweest bij het ontbreken van een rechtskeuze.